Arrow.png

 

thorkild thejsen bidrag af lotte bøgh andersen, hanne birgitte jørgensen, mikkel lynggaard og i ben vyff

 

lærernes kampe kampen for skolen

 

Gyldendal

 

 

LÆRERNES KAMPE – KAMPEN FOR SKOLEN

1. udgave, 1. oplag 2014

© 2014 Danmarks Lærerforening,
København og de respektive forfattere

 

Redaktør og hovedforfatter: Thorkild Thejsen

 

Omslag og grafisk tilrettelæggelse: Datagraf Communications

Forsidefoto: Klaus Holsting

Tryk: Scanprint A/S

Printed in Denmark 2014

 

ISBN 978-87-7921-088-2

 

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.

 

GYLDENDALS LÆRERBIBLIOTEK

Serieredaktion:

Professor Per Fibæk Laursen

Lektor Hans Jørgen Kristensen

 

I serien foreligger:

Almen pædagogik – af Alexander von Oettingen

Den autentiske lærer – af Per Fibæk Laursen

Den målrettede forældresamtale – af Vibeke Petersen

Didaktik & pædagogik – af Hans Jørgen Kristensen

Didaktik for fag- og professionslærere – af Hilde Hiim & Else Hippe

Didaktik og kognition – af Per Fibæk Laursen

Didaktiske modeller – af Werner Jank & Hibert Meyer

Effektiv undervisning – af Peter Brodersen, Per Fibæk Laursen,
Karsten Agergaard, Niels Grønbæk, Frans Ørsted Andersen

Elevens verden – af Gunn Imsen

Evolution og læseplan – af Kieran Egan

Faglig evaluering i skolen – af Bodil Nielsen

Fleksibel skole – af Per Fibæk Laursen

Grundbog i pædagogik – af Poul Brejnrod

Grundbog mod mobning – af Helle Rabøl Hansen

Gyldendals metodehåndbog – af Hans Jørgen Kristensen & Per Fibæk Laursen (red.)

Gyldendals pædagogikhåndbog – af Hans Jørgen Kristensen & Per Fibæk Laursen (red.)

Hvad er god undervisning? – af Hilbert Meyer

Innovativ ledelse – af Kjell Skogen

Interkulturel didaktik – af Mette Buchardt og Liv Fabrin

Intern evaluering af undervisningen – af Michael Andersen

Klasseledelse og samarbejde – af Gert Lohmann

Livets pædagogik? – af Pia Rose Böwadt

Lærer og personlighed – af Helle Bjerresgaard

Lærerens verden – af Gunn Imsen

Læring gennem oplevelse, forståelse og handling – af Hilde Hiim & Else Hippe

Læringsmål og læringsmåder – af Bodil Nielsen

Medborgerskab – af Helle Hinge

Moral på skemaet – af Larry P. Nucci

Motivation – af Hans Vejleskov

Ny lærer i skolen – af Jette Worm Hansen

Plads til forskellighed – af Hallvard Håstein & Sidsel Werner

Praktik i læreruddannelsen – af Jette Worm Hansen

Praktisk pædagogik – af Per Fibæk Laursen & Helle Bjerresgaard

Pædagogik – af Henrik Juul

Pædagogik i det 21. århundrede – af Henry Egidius

Påvirkning med respekt – af Carsten Hjorth Pedersen

Specialpædagogik i skolen – af Susan Tetler & Søren Langager (red.)

Stolthed og skam i undervisningen – af Jonas Aspelin

Undervisning i indskolingen – af Stig Broström, Ulla Holm & Jette Schytte

Undervisningsplanlægning for faglærere – af Hilde Hiim & Else Hippe

Vejledning – af Lis Boysen og Bodil Nielsen

 

Se mere på gyldendal-uddannelse.dk og hansreitzel.dk

 

Bogen er udgivet af Danmarks Lærerforening
i samarbejde med Gyldendal.

Næste del Forord Anders Bondo Christensen